Obchodní podmínky

Fitness Life Liberec

  • Klient zakoupením libovolného vstupu do našeho fitness studia souhlasí s našimi obchodními podmínkami, které jsou v tomto znění:
  • Platnost kreditu je půl roku od zakoupení kreditu a kredit nelze vrátit.
  • Klient prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a zavazuje se, že intenzitu a výběr tréninku přizpůsobí svým schopnostem.
  • Osobám mladším 15-ti let je do fitness studia povolen pouze v doprovodu osob starších 18-ti let a ti za nezletilou osobu přebírají odpovědnost v plném rozsahu!
  • V případě využití libovolného trenéra z nabídky našeho fitness studia je klient povinen informovat ho o případných zdravotních problémech před začátkem spolupráce. V případě zatajení, trenér nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace vzniklé během tréninku nebo po něm.
  • Klient se tímto zavazuje, že se bude v našem fitness studiu chovat tak, aby nezpůsobil sobě ani nikomu dalšímu žádné zranění a pokud se tak stane, že nebude požadovat žádné odškodnění a dále se klient zavazuje, že se bude k vybavení chovat tak, aby nic nepoškodil. V případě poškození strojů či jakéhokoli vybavení fitness studia, bude po něm požadována náhrada v plné výši vzniklé škody.